ישראל-1-2

Ramla British Cemetery - the annual remembrance day