מסע-גיפים-יוני-2011
Photo gallery
All the photos in this gallery are for sale.

Georgia - A jeep tour - June 2011