עובדי-דרכים-בהימאליה

Road workers in the Himalayas