תמונות-נבחרות

מסאלה - תמונות נבחרות

שבעה פלפלים, לימון קטן וגוש פחם תלויים בכניסה לבית לצורך הגנה מפני עין הרע. אוסיאןצליינית בפושקרהראן הגדול, קאץ’, גוג’ראתחמורי הבר בראן של קאץ’, גוג’ראתשכונת עוני. מומבאיגגות ג’ודהפור העתיקה, ראג’סטאןטבילה בקומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001פולחן לינגםמצבות הסמאדהי במקום שריפת גופתו של בודהא, קושינגרבונגה, בקתה מסורתית, מחוז קאץ’, גוג’ראתנשים בפושקרטביעת רגלי הבודהא, בודהגיההמלחה בצפון קאץ’, גוג’ראתעלי עץ הבודהי בבהודגיהאהמט חאן, איודהיהיאג’נה, פולחן אשמפעל מסורתי לבניית ספינות, מנדווי, קאץ’, גוג’ראתאישה שבטית בלבוש מסורתי, מחוז קאץ’, גוג’ראתאישה שבטית בלבוש מסורתי, מחוז קאץ’שתי היג’רות מחוץ לכפר רוהה, קאץ’, גוג’ראתפוון מגלח שערו לפני הטבילה בסנגם, קומבה מלה, 2001סאדהו, קומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001פסלו של בודהא במקום פטירתו, קושינגרטבילה בקומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001נזירות בטקס קידוש נערה לנזירה, פאליתאנה, גוג’ראתקומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001טבילה בקומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001גגות ג’ודהפור העתיקה, ראג’סטאןנזירי ג’יין מפלג דיגאמברי, ’עוטי האוויר’טבילה בקומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001דיפו פטל, בהוג’, שנת 1998קומבה מלה באיללאבאד, מראה מהגשר, שנת 2001קומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001קומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001תכשיטים לילדה. מחוז קאץ’, גוג’ראתרקמה. מחוז קאץ’, גוג’ראתקומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001גונה אקהרה, קומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001מנחה על גדת הגנגסגונה אקהרה, קומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001מנחה של גורו, קומבה מלה, איללאבאד, שנת 2001גונה אקהרה, קומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001גונה אקהרה, קומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001גונה אקהרה, קומבה מלה באיללאבאד, שנת 2001נווד ראג’סטאני, אזור ג’איסאלמרפריקת תרומות ארגון דנ"א ממטוס חיל האוויר ההודיפעוטה ששרדה שלושה ימים תחת הריסות ביתה, קאץ’ראג’ מביט על גשרון שהתמוטט ברעש האדמה, קאץ’יוגי פאנצ’ה על רקע ביתו החרב, כפר סוקפאר, קאץ’נזקי רעש האדמה, מחוז קאץ’, גוג’ראת, ינואר 2001נזקי רעש האדמה, מחוז קאץ’, גוג’ראת, ינואר 2001נזקי רעש האדמה, מחוז קאץ’, גוג’ראת, ינואר 2001נזקי רעש האדמה, מחוז קאץ’, גוג’ראת, ינואר 2001סיתות אבני מקדש, קר סווק פוראם, איודהיה, שנת 1998כניסתה של מגרשת שדים לטראנס, הריאנה, 1998כניסתה של מגרשת שדים לטראנס, הריאנה, 1998כניסתה של מגרשת שדים לטראנס, הריאנה, 1998כניסתה של מגרשת שדים לטראנס, הריאנה, 1998מטופל כבול לעמוד, באלאג’י, ראג’סטאןכניסתה של מגרשת שדים לטראנס, הריאנה, 1998גירוש שדים, באלאג’י, ראג’סטאןטקס גירוש שדים, באלאג’י, ראג’סטאןמאמינים לפני המקדש בבאלאג’י, ראג’סטאןילדה כפרית, אזור אוסיאן, שנת 1998מאמינים לפני המקדש בבאלאג’י, ראג’סטאןמראה כפרי, ראג’סטאןמקדשי פאליתאנה, גוג’ראתנערה ג’יינית בטקס הקדשתה לנזורהנזיר ג’יין מפלג דיגאמברי, ’עוטי האוויר’שערי הכסף של מקדש קרני מאתה, דשנוק, ראג’סטאןאישה סוגדת מול קודש הקודשים, מקדש קרני מאתה, דשנוקחולדות במקדש קרני מאתה, דשנוק, ראג’סטאןחצר מקדש קרני מאתה, דשנוקחזית מקדש קרני מאתה, ראג’סטאןנערה ג’יינית בטקס הקדשתה לנזורהנזירת ג’יין בנדודיה, ראג’סטאןשוקת לגמלים, ברהמה מלה, פשוקרנשים אוספות גללי גמלים, ברהמה מלה, פושקרסוחרי גמלים, ברהמה מלה, פושקרנערה ג’יינית בטקס הקדשתה לנזורה, פאליתאנהנערה ג’יינית בטקס הקדשתה לנזורה, פאליתאנהנערה ג’יינית בטקס הקדשתה לנזורה, פאליתאנהסגפנים מקבצים נדבות, ברהמה מלה, פושקרגורו מברכת נערה ג’יינית בטקס הפיכתה לנזירהנערה ג’יינית מיד לאחר הפיכתה לנזירה, פאליתאנהצליינים טובלים באגם פושקר במהלך ברהמה מלהגמלים מתקבצים לקראת ברהמה מלה, פושקרנשים ביריד הבקר בפושקר. ברקע: מקדש סרסוותימאמינים עורכים פוג’ה בעזרת כוהנים, פושקר, ראג’סטאןגבר ראג’פוטי, פושקר, ראג’סטאןפושקר, ראג’סטאןפושקר, ראג’סטאןפסל מהאווירה במקדש ג’יין, אוסיאן, ראג’סטאןפושקר, פרח לוטוסדיונות חול במערב ראג’סטאןפושקר, ראג’סטאןפושקר, ראג’סטאןעלי כותרת ממנחה צפים על מי הגנגס, וואראנסימנחה לפני פוג’ת בוקר. גדות הגנגס, וואראנסימקדש קאילאסה, אלורהפחונים ובתי יוקרה, זה לצד זה, מומבאישכונות יוקרה חדשות במומבאיילדות בשכונת העוני דהארווי, מומבאיילדים בשכונת העוני דהארווי, מומבאיפסל של שיווא כנתאראג’ה, מערות אלורהשיווא מחריב בחץ את שלוש ערי השדים, אלורה, מהארשטרהמקדש קאילאסה, מערות אלורהמקדש קאילאסה, מערות אלורהראוונה חותר תחת שיווא ופארותי. מקדש קאילאסה, אלורהמערות אלורהמעל מערות אלורההיג’רהראג’, שנת 2012שכונת יוקרה חדשה במומבאימראה אופייני למיין בזאר בניו-דלהימראה בוקר על הגהאטי, וואראנסיארטי על גדות הגנגס, רישיקשאישה שבטית בלבוש מסורתי, מחוז קאץ’בשכונת העוני דהארווי, מומבאימנעולים המשמשים כווטיבים, באלאג’י, ראג’סטאןטקסי גירוש שדים, באלאג’י, ראג’סטאןטקסי גירוש שדים, באלאג’י, ראג’סטאןטקסי גירוש שדים, באלאג’י, ראג’סטאןצליינים אדוקים בדרכם לבאלאג’י, ראג’סטאןברהמה מלה, פושקר, רא’גסטאןאישה אוספת גללי גמלים, ברהמה מלה, פושקרברהמה מלה, פושקר, רא’גסטאןברהמה מלה, פושקר, רא’גסטאןברהמה מלה, פושקר, רא’גסטאןברהמה מלה, פושקר, רא’גסטאןילד מחופש לשיווא, ברהמה מלה, פושקר, רא’גסטאןהיג’רות בכעסן, ברהמה מלה, פושקר, רא’גסטאןילד מוסלמי, אחמדבאד, גוג’ראתהיג’רות בפסטיבל ברהמה, פושקרקברים ודוכנים. מראה רחוב באחמדבאד, גוג’ראתמוסלמי, אחמדבאד, גוג’ראתברהמה מלה, פושקר, רא’גסטאןברהמה מלה, פושקר, רא’גסטאןדוכן ססגוני באחמבדבאד, גוג’ראתנערים מוסלמים, אגרה, אוטטר פרדשמוסלמי שזקנו צבוע חינה, אחמדבאדדרשה תחת עץ הבודהי, בודהגיהמקדש שיווא נאתראג’ה, צ’ידמבראם, טמיל נאדודרשה תחת עץ הבודהי, בודהגיהשדות האורז סביב מקדש סוג’אטה, מחוז ביהארתמיד בתנועה. רכבת. אבני מקדש ראמה באתר קר סווק פוראם, איודהיהדגם מקדש ראמה, קר סווק פוראם, איודהיהסאדהו, בהקטא של וישנו, איודהיהסגולה לגירוש שדים ורוחות רעות בפתח ביתקופי רזוס, איודהיהפולחן פרה על גדות נהר סראיו, איודהיהעל גדות נהר סראיו, איודהיהסאדהו, בהקטא של וישנו, בתחנת הרכבת באיודיהתחנת הרכבת באיודהיהמהישמרדיני מנדפה במהאבליפוראם, טמיל נאדוגילוח ראשו של ילד לקראת פולחןפוג’ת בוקר משפחתית על גדות הגנגס, קומבה מלה, 2001ראמה, אניל וראתנקר, שנת 2012ראמה קהנדוולה בביתה החדש, שנת 2012ראמה מדריכה במני בהוון, מומבאינמל מומבאי כפי שנראה במהלך ההפלגה לאי אלפנטהמראה אופייני ברכבת העירונית במומבאיבנייה לגובה במומבאיפסל ארדהנארישוורה, מקדשי אלפנטהמוסלמי, קבר סאלים צ’יסטי, פתחפור סיקרי