Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

1F9E4F39-CA0E-935C-2085-D8F8E46BB9F8

"ארמניה של קודש וחול" – רשמי מסע בארמניה.

פורסם ב"חיים אחרים", גיליון מס' 120, ספטמבר 2006.

כבר יותר מאלפיים שנה מנסים הארמנים להיבדל בכל מחיר. כשהנצרות הייהת דת נרדפת – ארמניה בחרה בדת זו כדת מדינה והייתה מהדינה הראשונה בעולם לעשות כן. כשרומא התנצרה, התעקשה ארמניה לדבוק בזרם נבדל. הלך הרוח
עוד בנושא