Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

7553F287-D264-D3A7-B262-532F15830703

"באה מאהבה" – על הפואמה ""עוטה עור הנמר"

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון מס' 224, מאי 2010

ימי שלטונה של המלכה תמרה בגאורגיה (מאות 13-12 לסה"נ) היו שיא הפריחה של התרבות הגאורגית. באותה תקופה כתב שותא רוסתוולי את הפואמה המפורסמת שלו, המקדימה בהרבה את זמנה "עוטה עור הנמר". המסר בפואמה ברור: חירות האדם, הזכות לאהוב וחשיבות מימושה של האהבה. לצד הדברים הנהירים רב הנסתר על הגלוי: האם הנסיכה נסטן מייצגת את תמרה ומה היה טיב הקשר בין המלכה למשורר.
עוד בנושא