Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

3063CB85-1427-55D3-E64B-776CBFB0DA4F

"האב, הבן והרוח הגלילית" – הכפרים הנוצרים בגליל

פורסם ב"מסע ישראלי" מס' 28, דצמבר 2009

אנשי הגליל נבדלו תמיד מאנשי יהודה. אין זה מפתיע ששם התקבלו רעיונותיו המהפכניים של ישוע וששם ליקט את תומכיו הראשונים. תוואי השטח והריחוק אפשרו לבני הדת הנרדפת להסתתר, עד שהתחיל תור הזהב של הנצרות במאה הרביעית, כשהיא הפכה לדתה הרשמית של האימפריה.
עוד בנושא