Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

0F3F21BF-DE45-068C-B6A2-F111B611B7DF

"האגם המוזהב" – אמריצאר והסיקהים

פורסם ב"מטיילים", גיליון מס' 81, נובמבר 2004

הדת הסיקהית היא תוצר מעניין לסינתזה בין הדת ההינדית לדת המוסלמית. בני המיעוט מחזיקים במשרות מכובדות שאינן תואמות את מספרם היחסי באוכלוסייה. כל בני הדת הזו רואים במקדש הזהב באמרציצא את מרכזם הרוחני.
עוד בנושא