Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

C7CAABFF-B9B4-0284-F33A-31A08016A3CF

הגמל, הסלולאר והפסטיבל – ברהמה מלה בפושקר

פורסם במגזין G של 'גלובס' בתאריך 15.11.2012

יריד הגמלים בפושקר הוא אחת האטרקציות התיירותיות המוכרות ביותר בהודו: מאות אלפי צליינים, עשרות אלפי גמלים והמוני תיירים. אבל בשנים
האחרונות מסתמנים שינויים: פחות צליינים, פחות גמלים, יותר תיירים והסתייגות מעריצות הכוהנים.
עוד בנושא