Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

A1CFAF68-5354-9884-6C78-02D2C6BA5DD9

"הודו לה' כי טוב" – חזרה בתשובה בהודו.

פורסם ב"חיים אחרים", גיליון מס' 169, אוקטובר 2010.
חזרה בתשובה במהלך מסע בהודו או בעקבות מסע בהודו הפכה בשנים האחרונות לתופעה רווחת למדי. בתי חב"ד והבתים היהודיים העוסקים בניסיון לקרב אל היהדות הולכים ומוקמים בכל מרכז תרמילאות ברחבי תת-היבשת. אחד הנושאים המעניינים ביותר לבחינה הוא האופן שבו תופשים החוזרים בתשובה את הודו. מצד אחד זהו המקום שבו התחולל השינוי הגדול, מבחינתם המיטיב. מצד שני הם רואים בהודו את מקור העבודה הזרה ואת שורש הטומאה.

חזרה בתשובה בהודו – חיים אחרים – אוקטובר 2010

עוד בנושא