Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

F2048440-8E63-6402-9892-D15437042C14

"הכיוון: מערב" – יחסיה הבינלאומיים של גאורגיה.

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון מס' 224, מאי 2010.
בקיץ 2008 תקפה רוסיה את גאורגיה והשתלטה בפועל על כל שטחו של מחוז אוסטיה הדרומית. מלחמה זו מהווה חוליה נוספת ברצף נסיונות ההשתלטות של רוסיה על הקווקז בכלל ועל גאורגיה בפרט. בעוד שארמניה מקפידה על קיומם של קשרים מדיניים וכלכליים הדוקים עם רוסיה, גאורגיה, באופן מסורתי, פונה אל המערב ומתנערת משכנתה הצפונית.

גאורגיה והמערב – מסע אחר – מאי 2010

עוד בנושא