Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

74C3255F-B661-2191-6698-61BABF48C49E

"הלב הפועם של אסיה" – מבוא היסטורי קצר

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון מס' 273, יולי 2014

מרכז אסיה נתפס בדרך כלל כאזור נידח ונכשל, אבל ההיסטוריה המסועפת שלו ממחישה את חשיבותו העצומה. את המרחבים הצחיחים חצו דרכי המשי, נתיבי המסחר הקדומים שקשרו את קצוותיה של היבשת, ושדרכן הועברו סחורות שונות לצד רעיונות פילוסופיים ואמונות, סגנונות אדריכליים ועוד
עוד בנושא