Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

592B7FA2-0513-E2E1-2082-F380A8B5752F

"המסע אל המערב" – אגדה סינית עתיקה

פורסם ב" מסע צעיר", גיליון מס' 113, אוגוסט 2007

בזמן שבו המוסר הלך ונעלם בסין החליט הקיסר לשלוח את הנזיר החכם שוונז זאנג להודו, כדי להביא משם את ספרות החוכמה והמוסר של הבודהא. רצה הגורל והנזיר החכם יכול היה להשלים את משימתו יחד עם קוף פרוע, חזרזיר רעבתן ואיש חול, שהיה בעברו קניבאל. סיפור יפה שבו מסרים חברתיים רבים.
עוד בנושא