Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

FA91CA92-267D-EC7D-94C8-78D071B85937

"המסע למציאת מורה הנכון" – מורשת האדוויטה ובודהה סווארופה צ‘ייטניה

פורסם במגזין "חיים אחרים", גיליון מס' 190, יולי 2012

במסורת לימוד האדוויטה, כתבי קודש הודיים קדומים, נוצר קשר הדוק וארוך טווח בין מורה לתלמיד. "קודם התלמיד חש צורך בוער לדעת ורק אז מגיע המורה, כך נוצר המפגש בין תלמיד לגורו", מסביר בודהה סווארופה צ'ייטניה, מורה ישראלי שלמד את התורה ממורה דת משושלת הוראה מסורתית. "מורה לעולם אינו מחליט שהוא מורה, כי זו יוהרה. התלמיד הוא הבוחר בו כמורה"
עוד בנושא