Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

7C6C7EA2-686B-F4CC-63A4-539789EF083C

"העור הגנוז" – קומראן

פורסם ב"מטיילים", גיליון מס' 67, ספטמבר 2003

לקראת אמצע המאה שעברה התגלו בדרך מקרה המגילות הראשונות במדבר יהודה. התגלית, הנחשבת לאחת החשובות בעולם הארכיאולוגיה, שופכת אור על החיים היהודיים במדבר לפני כאלפיים שנה.
עוד בנושא