Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

AD40B275-1474-0915-F02B-C89C7B658A52

"הצלב הקדוש של נינו" – התנצרות גאורגיה.

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון מס' 190, יולי 2007
לגאורגים אתוס מורכב, המתאר את האופן שבו בשנת 337 לסה"נ הנחילה להם הנזירה הקדושה נינו מקפדוקיה את האמונה הנוצרית. את האתוס הלאומי ניתן לבחון גם בכלים היסטוריים ביקורתיים יותר. מעט על מורשתו של העם.

תחת כנפי הצלב – התנצרותה של גאורגיה

עוד בנושא