Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

1FEA45D4-052B-6821-1E82-769C7E094ABF

"השיבה הבייתה, אל עצמה" – ראיון עם האישה הטרנסג‘נדרית נורה גרינברג.

פורסם ב"חיים אחרים", גיליון מס‘ 165, יוני 2010

המגדר נתפש כמרכיב המהותי, הקבוע והבלתי מעורער ביותר בזהותו של אדם. נורה גרינברג, אישה טרנסג'נדרית, עברה את המסע המפרך ממצוקה בלתי נסבלת לחירות, מזרות וניכור כלפי גופה למצב של הלימה ושלמות. בעבר הייתה גבר והיום, לאחר שבראה את עצמה מחדש, היא אישה בטוחה בעצמה ומלאת עוצמה המקדישה את חייה לפעילות חברתית שמטרתה לשנות תפיסות חברתיות שגויות.
עוד בנושא