Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

B564A6A3-A1C9-BA82-128F-05705D7F814E

"להעיר את האשמה" – ראיון עם אילניה קור

פורסם במגזין "חיים אחרים", גיליון מס' 192, ספטמבר 2012
האשמה ותחושות האשמה הן רגשות מניעים באמונה הנוצרית קתולית. בפסיכולוגיה הקלאסית האשמה נתפשת כתחושה שמתעוררת בעקבות מעבר על טאבו. הפילוסוף מרדכי מרטין בובר טען כי בכולנו טבועה אשמה ישותית, שאינה קשורה לחטא קדום או למעבר על חוק חברתי כזה או אחר, אלא קשורה לזיקתנו לזולת ולהיעדר היענות לו. קור מצאה אמת עמוקה בכתביו, פיתחה עוד את הגותו והופכת אותה לשפה טיפולית.

אילניה – חיים אחרים – גליון 192 – ספטמבר 2012

 

עוד בנושא