Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

2274879F-80C0-5E99-DFBB-EE90723664D4

"לזכר הטיפות שנשרו" – פסטיבל הקומבה מלה בהודו.

פורסם ב" מסע אחר לילדים", גיליון מס' 38, מאי 2001.

סנגיטה, ילדה הודית כפרית, יצאה עם משפחתה להשתתף בפסטיבל הגדול ביותר בעולם. עבורה זו הייתה חוויה של פעם בחיים. קצת מחוויותיה של ילדה אחת בין מיליוני מאמינים.

ילדה בקומבה מלה_ מסע אחר לילדים, גיליון 38, מאי 2001(1)

עוד בנושא