Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

D93503B8-3C29-66E5-CFE5-16408C1EBF36

"לטבול במשקה האלים" – חגיגות הקומבה מלה.

פורסם ב"מגזין G" של הגלובס, 15.4.2010
הקומבה מלה הוא החגיגה הגדולה ביותר בתולדות האנושות. היא נערכת מידי שלוש שנים בסבב בין ארבע מקומות מקודשים. החגיגה נמשכת מספר שבועות שבמהלכם מספר ימים מקודשים במיוחד לטבילה. בימים אלו ההמון הפוקד את המקום רב במיוחד ובהם גם נערכות תהלוכות של מסדרים דתיים שונים בדרכם לטבול. זוהי הזדמנות להתוודע אל ההינדואיזם על פניו הרבות, לחוש רסיס אדם ולהתחבר להוויה אנושית הגדולה מאיתנו.

קומבה מלה – פרסום בגלובס

עוד בנושא