Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

6FE19139-B6A8-6E8E-A2E1-9D287736932F

"ללכת על המים" – האתרים הנוצריים סביב הכינרת

פורסם במגזין "מטיילים", גיליון מס' 77, יולי 2004

כשעזב ישוע את עירו נצרת הוא עקר אל הכינרת וחי בקרב הדייגים העניים. כאן עשה ניסים לורב, דרש דרשות, קנה את לב הההמונים ובחר לו את תלמידיו הקרובים ביותר. לא פלא הוא שמרגע שהפכה הנצרות דת רשמית התקדש אגם הכינרת ובפרט כמה אתרים שעל גדותיו.
עוד בנושא