Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

391A8FFC-8DC3-7289-B97E-789F758C2400

"מאוהל הנוודים לארמון הקיסר" – מורשתו של קובלאי חאן.

פורסם במזגין "מסע אחר", גיליון 229, נובמבר 2010.
ספק גדול אם ג'ינגיס חאן, סבו של קובלאי חאן היה אוהב את הרפורמות התרבותיות שערך נכדו. ג'ינגיס חאן התריס לא אחת כנגד מנעמי התרבות הסינית, המעודנת מידי ותפנוקי הארמון שלהם זכו שליטיה. רצה הגורל ונכדו העתיק את בירתו מקראקורום אשר בלב ערבות מונגוליה אל דא-דו (חנבאליק), שלימים הפכה לבייג'ינג, הקים לעצמו ארמון מפואר ודאג למנעמים רבים. בימיו הפכה סין לאימפריה אדירה שתרבותה ואומנותה הושפעו מכל האלמנטים התרבותיים שזרמו אליה ונמזגו בה בעירוב. בכך עובקת הכתבה.

קובלאי חאן ומורשתו – מסע אחר – נובמבר 2010(1)

עוד בנושא