Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

8C74DCF6-EB0A-45F2-A718-9685A9776714

"מחכים לאור הגנוז" – סיור בצפת

פורסם במגזין "מסע ישראלי", גיליון מס' 2, מאי 2005

סמטאותיה של צפת רוחשים אגדות עתיקות יומין, בתי כנסת ופינות מקודשות. הדבר המשותף לכולן הוא הציפייה הבלתי פוסקת לגאולה, שתבוא במהירה בימינו אמן.
עוד בנושא