Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

52FCD674-C049-7068-B6C4-953FCF07FDE9

"מחתרת הבושה" – מלחמה ירושלמית לשמירה על צביונה האדריכלי של העיר

פורסם ב"חיים אחרים", גיליון מס' 149, פברואר 2008

"מחתרת הבושה", שבראשה עומד יורם אמיר, נאבקת נגד עווהל היסטורית ואסתטית של הרס מבנים ישנים בבירה והקמת מפלצות חסרות כל סגנון מקומי תחתיהם. באותה תנופה הם יוצאים נגד הממסד וכנגד תרבות הצריכה והשפע של המערב. לוחמה בשטח בנוי.
עוד בנושא