Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

3D28C109-A51C-B31A-A7A3-43924F7FA2AE

"מילה של גבר" – סיפורי נוסעים מערביים שהתגנבו למכה.

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון מס' 222, מרץ 2010.
מכה, האתר המקודש ביותר לאיסלאם, משך אליו תמיד הרפתקנים ושוחרי מקומות קדושים. על מנת לפקוד את המתחם המקודש היו שחירפו נפשם, התחזו למוסלמים ואף מלו את עצמם.

מתגנבים למכה – מסע אחר – מרץ 2010

 

עוד בנושא