Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

58AF3914-B196-E005-D7FA-6F2A4E3A3B83

"מי רוצה גמל" – יריד הגמלים בפושקר

פורסם ב"מסע אחר לילדים", גיליון מס' 40, יולי 2001

פעם בשנה נערכת חגיגה דתית גדולה על גדות אגם פושקר שבהודו. לצד החגיגה הדתית הגדולה מתקיים גם יריד בעלי חיים, בעיקר גמלים. כולם מגיעים כדי להתפלל וכדי למכור ולקנות.
עוד בנושא