Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

3474F5F1-7430-E3F7-DE3C-47C44908E35F

"מסעותיי עם הבורג שלי" – ראיון עם רפאל לומס

פורסם במגזין "חיים אחרים", גליון מס' 191, אוגוסט 2012

כשרפאל לומס אושפז בבית חולים לחולי נפש, הוא ערך טקס והעניק לכל מאושפז בורג סמלי. בהמשך, הוא פיסל במשך חודשים בורג ענק בגובה של כמעט ארבעה מטרים ואתו יצא למסע חובק עולם כדי לבדוק את האינטראקציה המתרחשת סביבו. הבורג טייל באירופה ובארצות הברית וסיים את ייעודו במקורות הגנגס שבהודו. סיפור מוזר? תקראו ותחליטו בעצמכם.
עוד בנושא