Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

5BA93A38-0815-2626-65F8-433F2549992E

"עדת בני החסד" – הדרוזים

פורסם במגזין "חיים אחרים", דצמבר 2016

כולם מכנים אותם "דרוזים", וכך גם הם מכנים את עצמם בפני זרים ומבליגים על העובדה שזהו כינוי גנאי. כולם אוהבים את הלבּנה, את הפיתות ואת עלי הגפן הממולאים
שלהם ויודעים לספר עליהם שהם משרתים בצה"ל ונאמנים למדינת ישראל, אבל מה באמת אנחנו יודעים על בני העדה הדרוזית?
עוד בנושא