Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

776DC4F4-40FA-07D1-3D88-6A416910B24F

"עירומים, יחפים ובידם מטאטא" – דת הג'יין.

פורסם ב"חיים אחרים", גיליון מס' 158, נובמבר 2009.
דת הג'יין התפתחה בתת-יבשת הודו פחות או יותר במקביל לבודהיזם. העיקרון המנחה של הדת הוא אהימסה, הימנעות מאלימות. מאמיני דת הג'יין מקפידים על צמחונות אדוקה. חוד החנית של הקהילה הג'יינית הם הנזירים, המקיימים תקנון נזירי נוקשה ביותר. הכתבה עוסקת בעיקרי משנתו של מהאווירה, מייסד הדת, ובאופן שבו הם מיושמים בחיי היומיום.

דת הג'יין – חיים אחרים – נובמבר 2009

עוד בנושא