Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

5C704FF6-10C8-F559-DE4C-7AB33BDCAA20

"עליבות לתפארת" – על הסרט 'נער החידות ממומבאי'.

פורסם ב"חיים אחרים", גיליון מס' 151, אפריל 2009.
מעיניו של רוב הציבור הישראלי, כמו גם של מבקרי הקולנוע, נעלמה העובדה שהפורעים בגינם מתייתמים גיבורי הסרט הם דווקא הינדים ולא מוסלמים. עד כמה אנו שבויים בתפישה שאם יש אלימות מקורה באיסלאם ועד כדי כך קשה לנו לראות במוסלמי קורבן? הצצה אל כמה פינות חשוכות בסרט.

ביקורת על נער החידות ממומבאי – חיים אחרים – אפריל 2009

עוד בנושא