Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

77893CF5-4EEB-BE81-6AA1-E123C0285EFE

"על פרשת דרכים" – המארונים והחייאת השפה הארמית

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון מס' 229, אוקטובר 2010

סיפורם של הנוצרים המארונים, החיים בצפון מדינת ישראל, הוא עדין ומורכב. מצד אחד הם דוברי ערבית ורבים מהם מחשיבים את עצמם ערבים נוצרים, מצד אחר מקורם באזור ארם ולא בחצי האי ערב. היוזמה להחיות את השפה הארמית כשפת יום–יום רק מחדדת את שאלת הזהות המארונית.
עוד בנושא