Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

D7725F63-84D8-D49B-74C2-4F9159476395

"עם חברים כאלה" – יחסי גאורגיה רוסיה.

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון מס' 205, אוקטובר 2008.
בקיץ 2008 תקפה רוסיה את גאורגיה והשתלטה בפועל על כל שטחו של מחוז אוסטיה הדרומית. מלחמה זו מהווה חוליה נוספת ברצף נסיונות ההשתלטות של רוסיה על הקווקז בכלל ועל גאורגיה בפרט. האינטרס הרוסי בגאורגיה משולב: רוסיה מעוניינת בתוצרת החקלאית של המדינה, באתרי הנופש לאורך חופי הים השחור ומאז פתיחת צינור הנפט מאד'רביג'אן לתורכיה – גם בממון שזורם בצינור. גאורגיה מצדה, מתנערת מחיבוק הדוב ופונה אל בנות ברית אחרות, במערב.

יחסי גאורגיה – רוסיה – מסע אחר – אוקטובר 2008

עוד בנושא