Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

ACC4471B-92C9-32F9-9485-668232B0D307

"ערבב ומשול" – העברת אוכלוסיות במערב סין.

פורסם במזגין "מסע אחר", גיליון מס' 216, ספטמבר 2009.
מיעוטים בדלניים במערב סין, כגון האוייגרוים המוסלמים והטיבטים הבודהיסטים, מתקוממים נגד הדיכוי התרבותי והדתי של בני חאן והממשלה המרכזית בבייג'ינג. השלטון הסיני מתמודד עם הבעיה בין השאר בשינוי המאזן הדמוגרפי באזוריהם: מיליוני בני האן, הקבוצה האתנית השלטת בסין, מועברים לאזורי המיעוטים ומשנים לחלוטין את אופיים של חבלי הארץ הללו.

העברת אוכלוסיות במערב סין – מסע אחר – ספטמבר 2009

עוד בנושא