Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

406158F6-B8B8-38B6-44E1-E8D8E22F17BC

"פמוטים ומקלות קטורת" – הקהילות היהודיות בהודו

פורסם במגזין G, גלובס
דרום–הודו הייתה ביתן של כמה וכמה קהילות יהודיות, חלקן עתיקות מאוד וחלקן “רק” מהמאה ה– 18 . רובן עלו לישראל, אך השאירו מאחור שרידים מפוארים, שגם לא–יהודים עולים לרגל לראותם.

יהודי הודו – פרסום בגלובס

עוד בנושא