Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

8BB7825D-7617-1C7B-76B9-86E5641E55CB

"פרח הלוטוס וגללי הגמל" – פסטיבל ברהמה בפושקר

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון מס'  102, מרץ 2000

פסטיבל ברהמה, המוכר יותר בכינויו "יריד הגמלים" מתקיים מידי סתיו בפשוקר שבמחוז רג'אסטאן שבהודו. כמו כל חגיגה הודית גדולה, גם חגיגה זו היא עירוב ססגוני של קודש וחול, קדושה וטומאה. הפוקד את העיירה הקטנה ביום חגה זוכה לשפע מראות ססגוניים מאין כמותם, למופעים שונים של דבקות ואמונה ולמפגשים מרתקים.
עוד בנושא