Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

ED62DA2D-7E79-F810-CFB6-7804ED2BC643

"פרח הלוטוס וגללי הגמל" – פסטיבל ברהמה בפושקר.

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון מס'  102, מרץ 2000.

פסטיבל ברהמה, המוכר יותר בכינויו "יריד הגמלים" מתקיים מידי סתיו בפושקר שבמחוז רג'אסטאן שבהודו. כמו כל חגיגה הודית גדולה, גם חגיגה זו היא עירוב ססגוני של קודש וחול, קדושה וטומאה. הפוקד את העיירה הקטנה ביום חגה זוכה לשפע מראות ססגוניים מאין כמותם, למופעים שונים של דבקות ואמונה ולמפגשים מרתקים
עוד בנושא