Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

09B1F38F-314D-CD78-EF4F-FA812C076154

"רוחות של גנג'ה" – ייחודו של הכפר מלאנה שבהימלאיה ההודית

הכפר מלאנה הוא אחד הכפרים המבודדים ביותר במרחב עמק קולו. בני הכפר רואים עצמם כנעלים באדם ונמנעים מלבוא במגע עם זרים באשר הם. בעשורים האחרונים הפך ייצור הצ'ארס, החשיש ההודי, מקור הפרנסה העיקרי של הכפר, דבר שזימן לאזור לא מעט פשע. במלאנה תמיד רב המסתורין על הגלוי.

רוחות של גאנג'ה- מאי 2000 

עוד בנושא