Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

8E2B848D-27B1-4B95-1D49-280CC0B771E3

"שואה של אחרים" – טבח העם הארמני

פורסם במגזין "מסע אחר", גליון מס' 199, אפריל 2008.

אירועי טבח העם הארמני, שהחלו בימי שלטונו של הסולטאן העות'מאני עבד אל-חמיד השני והגיעו לשיאם במהלך מלחמת העולם הראשונה, עדיין מסעירים את נפש האומה הארמנית. יותר מכל תובעים הארמנים הכרה בינלאומית באירועים הקשים. החוקה הארמנית נפתחת בדרישות טריטוריה ופיצויים מתורכיה, הטוענת מצדה כי לא היה כל טבח עם ואם קרו אי אלו אירועים קשים, הרי שמדובר באירועים מצערים שבוצעו על ידי הכורדים. כך או אחרת, ישראל שמחנכת בניה על המשפט "העולם ידע והעולם שתק" מסרבת להכיר בטבח הם.

שואה של אחרים – טבח העם הארמני – מסע אחר 199

עוד בנושא