Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

82C3CA33-224E-2AD3-279D-C07ED23D4327

"שניים אוחזין" – יחסי הינדים מוסלמים בהודו.

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון 221 מס', פברואר 2010.
היחסים בין מוסלמים להינדואים בתת-יבשת הודו ידעו עליות ומורדות, אך בראי היסטורי מקיף הם מאופיינים בסובלנות ובקבלת אמונתו של הזולת. סביב סיום שלטון הראג' בהודו וחלוקת האזור להודו ההינדית ולפקיסטאן המערבית והמזרחית המוסלמיות, החלו אירועי דמים שהביאו להרג המוני. אירועי הדמים נמשכים גם כיום בין ההינדואים למיעוט המוסלמי שנותר בהודו המודרנית. העילה לפרעות היא בדרך כלל דתית, אולם בפועל ישנם הרבה כוחות אחרים, בעיקר פוליטיים וכלכליים הבוחשים בקלחת ונהנים מתוצרי המהומות.

יחסי הינדים – מוסלמים בהודו – מסע אחר – פברואר 2010

עוד בנושא