Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

70069524-56A0-FC48-C1DB-2ACBBE30D321

"תורת המורכבות" – יחסי סין – טיבט בראי ההיסטוריה.

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון 200, מאי 2008.

כולנו מכירים את המילים "Free Tibet" המופיעות על חולצות ותיקים ואת דמותו החייכנית של הדלאי לאמה מתנוססת על המרקע ומעל דפי העיתונים. אך מה אנו באמת יודעים אודות תולדות העימות המתמשך המתחולל ברמה הגבוהה בעולם? התחקות אחר אירועי העבר חושפת תמונה מרתקת ומורכבת של יחסים בני 1300 שנה לפחות בין סין לבין טיבט. מפתיע אולי לגלות שלא תמיד הייתה טיבט 'אחותה הקטנה' של סין וכי היו תקופות בהן איימה עליה משמעותית.

תורת המורכבות – יחסי סין טיבט_ מסע אחר

עוד בנושא