Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"אררט בירושלים" – מסתרי הרובע הארמני

הרובע הארמני הוא אחד המעוזים המסוגרים ביותר בעיר העתיקה. הקהילה החיה בו מורכבת מנזירים וממשפחות פליטים שברחו לירושלים במהלך מלחמת העולם הראשונה. במהלך הסיור נכיר את הנסיבות שבהן הפכו הארמנים לעם הראשון שקיבל עליו את האמונה הנוצרית ואת עיקרי ההיסטוריה הארמנית. נכיר את מכמניו של הרובע הארמני – מנזר שלמעשה הפך לשכונה בחסות הפטריארכיה ואת […]

"על לוחמים, קדושים וכורכר" – אפולוניה וסידנא עלי לעת שקיעה

במרחק נסיעה קצר מגוש דן ניצב בדד המבצר הצלבני הקדום באפולוניה. בימי קדם סגדו כאן לאל רשף, אל הסערה הפניקי. נכיר את המבצר הצלבני המרשים, את תולדותיו ואת סופו. נכיר, לפחות מבחוץ, את האתר המיוחד סידנא עלי, היורש בגלגולו המוסלמי את קדושת אפולוניה הקדומה ונעמוד על תהליכים מעניינים שעוברת החברה המוסלמית בישראל במאה השנים האחרונות. […]

"לך דודי לקראת שבת" – צפת העתיקה

נפתח את הטיול בגן המצודה ברומה של העיר. משם נגלוש במורד המדרון ונתוודע אל סיפורה של צפת הנצורה במלחמת תש"ח. את עיקר סיורנו נקדיש לרובע היהודי ולתקופת הזוהר של העיר במאה ה- 16. נברר מדוע דווקא כאן התקיימה קהילה יהודית כה גדולה ומשגשגת? במה נתקנאה ירושלים בצפת? מהו הקשר בין משיח לבית-יוסף ולזקנה יוכבד? מדוע צבועים בתיה שלי העיר […]

"בנתיבי הבשמים" – ירח מלא בשבטה

נצא אל שבטה, עת חורבותיה נשטפות באורו של הירח המלא. ניפגש מחוץ לעיר העתיקה לקראת שקיעה. נסייר בתחומיה באפלולית היורדת ונחזה בזריחת הירח המלא, מה שישווה למקום הוד ומסתורין רבים. נסקור את תולדות הנבטים ואת דרך הבשמים, נפקוד את כנסיות העיר ונברר מדוע הוקמה היכן שהוקמה ומי בנה אותה. המפגש: בכניסה לגן הלאומי שבטה בשעה […]