Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"בין שתי פסגות" – נבי סמואל ותל אל פול

CCFA62C5-67EE-4BCC-25D5-1E49EAAECD0A
שתי פסגות מתנשאות מצפון לירושלים: האחת קרויה 'גבעת שאול' (ובערבית תל אל-פול), שבראשה ארמונו של המלך חוסיין שבנייתו מעולם לא הושלמה. השניה – נבי סמואל, המזוהה כמקום קבורתו של הנביא שמואל וגם כאחד הזיהויים למצפה. נשחזר את תולדות מעלה בית חורון, נכיר את השרידים הארכיאולוגיים הרבים שבנבי סמואל, את המסורות השונות הכרוכות באתר ונעמוד על קדושת המקום. נערוך תצפיות היקפיות ונקשור בין סיפוריהן של שתי הגבעות.

המפגש: 15:30 בתחנת הדלק אלון בכביש 443. הנחיות הגעה מדויקות תימסרנה לנרשמים.
סיום משוער: בשעה 19:30 בתל אל-פול
יש לבוא בלבוש צנוע!
מחיר למשתתף: 130 ₪

לפרטים ולהרשמה:yotam.jac@gmail.com , 050-7622123

מעונינים להרשם להדרכה?

מלאו את הפרטים ואחזור אליכם בהקדם