Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"אותה השמש, אותו האור" – חגי ישראל בראי תרבויות אסייתיות

קטגוריית ההרצאה:

לעיתים מעניין לגלות כיצד רעיונות ומוטיבים מסוימים, הקיימים בחגינו, מתגלגלים באופנים שונים, בלתי תלויים, מקבילים והפוכים בתרבויות שכנות ורחוקות. בסדרת ההרצאות "חגי ישראל בראי תרבויות אסייתיות" נבחן מושגים כמו "קורבנות", "תענית" ו"סיגוף", "צליינות" ו"עליה לרגל" ומוטיבים שונים כגון "אור", "מים", "עץ" ו"תחפושת" בהקשר היהודי ובהקשר התרבותי הרחב של תרבויות שונות באסיה. כל אחת מהרצאות עומדת בפני עצמה וכולן יחד יכולות להוות סדרה.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות