Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"בצל עצי הקוקוס" – הקהילות היהודיות בהודו

קטגוריית ההרצאה:

בהודו חיות קבוצות שונות של יהודים. מוכרים מכל הם היהודים הקוצ'ינים, אולם לצדם קיימת גם עדת 'בני ישראל'. ברבות הזמן הגיעו להודו סוחרים יהודיים שכונו בשם כולל ומטעה "בגדאדים" ולימים היה מי שטען שמצא במזרח הודו את בניו של שבט מנשה האבוד ועמל על גיורם והעלאתם ארצה. במהלך ההרצאה נכיר את הקבוצות השונות, נספר מעט על מנהגיהן, היחסים ביניהן ועל מצבן כיום.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות