Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"געגוע אינסופי" – הפלג הסופי באסלאם

קטגוריית ההרצאה:

הסופים הם הפלג המיסטי של האסלאם. במהלך הרצאה זו ננסה לחוש את הרגש שמנחה את הסופים. נעמוד על המתח התמידי שמתקיים מעצם הדרך שבה בחרו לחיות ונברר את טיב יחסיהם עם האל ועם המורשת המוסלמית האורתודוכסית. דרך טעימות משלל כתביהם ומשירתם של הסופים נכיר מעט את עולמם העשיר.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות