Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"דברי ימי טיבט" – בעקבות תהפוכות ההיסטוריה

קטגוריית ההרצאה:

רמת טיבט השוכנת בלב אסיה נחשבת אחד המקומות הנידחים ביותר עלי אדמות. האומנם הייתה ארץ זו סגורה ומסוגרת בפני זרים כפי שהיא מצטיירת כיום? הרצאה זו מהווה מעין סקירה גיאוגרפית היסטורית נרחבת היוצרת מצע נוח להבנת כלל האירועים וההתפתחויות ברמת טיבט מאז המאה ה- 6 לסה"נ ועד ימינו. נברר מיהם תושבי המרחבים העצומים הללו, מתי ובאילו נסיבות קיבלו על עצמם את הדת הבודהיסטית ומהי מערכת היחסים בין טיבט לבין תת יבשת הודו, כור מחצבתו של הבודהא. בהמשך נעמוד על טיב מערכת היחסים בין סין לטיבט מאז ימי קדם ועד ימינו ונגלה שהדברים אינם כה פשוטים כפי שהם נראים היום מעל גבי כרזות "שחרור טיבט". נזכיר את מסדרי הנזירים השונים ונעמוד על התהוותן של שושלות 'טולקו' (גלגולים מוכרים) חשובים כדוגמת הדלאי לאמה והפנצ'ן לאמה. נברר מאיזו שפה לקוח התואר "דלאי" ומדוע הוענק לבעליו ונשרטט קווים לשינוים הדרמטיים בטיבט מאז הכיבוש הסיני וגלותו של הדלאי לאמה ה- 14 בשנת  1959 ועד ימינו.
מומלץ כי מפאת העומס וריבוי הנושאים תיערך הרצאה זו בשני חלקים.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות