Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"דרום עמוק" – מסע בקצה הדרומי של תת-יבשת הודו

קטגוריית ההרצאה:

שטחה של תת יבשת הודו גדול יותר משטחה של אירופה. עם זאת במערב נוטים לא אחת להתייחס אליה כאל חטיבה גיאוגרפית ותרבותית אחת. בהרצאה זו נערוך מסע נופי ותרבותי בשני מחוזותיה הדרומיים של תת היבשת – טמיל נאדו וקראלה. נתחיל בחופי מפרץ בנגל ונמשיך דרך ערי בירה קדומות, מקדשים המהווים קומפלקסים ארכיטקטוניים עצומים שסביבן נכרכים סיפורים מיתולוגיים, מסעות עליה לרגל ושירי משוררים. נמשיך דרך שדות האורז הפוריים בדלתת נהר הקאוורי ונעפיל אל מרומי הרי הגאטס שם נעמוד על משמעות הפסגות בשירת האהבה, נכיר את יערות עד ואת מטעי התה המוריקים. מהרי הגאטס נגלוש מערבה, למחוז קראלה במדרונות המהווים את גני התבלינים הגדולים בעולם, אל עבר חופי הים הערבי. נבקר בכפרים נידחים בהם מתקיימים טקסים שמקורם בתקופה המוקדמת להגעת ההינדואיזם לאזור, נכיר את נופי תעלות המים ועצי הקוקוס הנטויים עליהן ונבקר בקוצ'ין – עיר מוצאם של הקהילה הקוצ'ינית וכור מחצבתה של הנצרות בהודו.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות