Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"צומת הדרכים הגדול" – הקווקז

קטגוריית ההרצאה:

רכס הקווקז, המפריד בין אסיה מדרום לאירופה מצפון ובין הים השחור ממערב לים הכספי ממזרח, מהווה צומת דרכים ותרבויות קדום וחשוב. באזור הקווקז קמו ונפלו ממלכות ותדיר ניסו להשתלט עליו אימפריות כדי לזכות באזור ספר שיגן על שטחיהן ובמונופול על הסחורות שהועברו בנתיבי הסחר שחצו את האזור. במרוצת ההיסטוריה נכבש האזור פעם אחר פעם על ידי גורמים שביקשו לשלוט בו. עמי האזור ידעו גלי חורבן רבים, אך תמיד קמו מהם. גם היום נדמה שחשיבותו האסטרטגית של האזור לא פסה והרגיעה בקווקז היא זמנית בלבד. במהלך הקורס נכיר את נופי אזור הקווקז, את ההיסטוריה שלו, האמונות הרווחות בו, מורשתו התרבותית ואירועים מדיניים מכוננים בתולדותיו.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות