Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"האיש והאגדה" – מורשתו של צ‘ינגיס חאן

קטגוריית ההרצאה:

הוא נשאר בחיים כנגד כל הסיכויים. בזכות חוכמתו הוא השכיל להתמודד עם אימות הערבה ועם תככיה ובחסותו של הזאב השמיימי עלה לגדולה והפך להיות גדול הכובשים של העולם.
צ'ינגיס חאן – האיש והאגדה. יש הרואים בו כובש אכזר ויש הרואים בו התגלמות של חמלה וחסד. במהלך ההרצאה נתחקה אחר סיפור חייו ונבחן כמה מהאפוסים שבהם מתייחסים עמי מרכז אסיה אל דמותו.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות