Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"הארץ האסורה" – מסעות אירופאים לטיבט

קטגוריית ההרצאה:

במשך שנים רבות היתה טיבט סגורה בפני זרים. נברר מדוע בחרה טיבט להסתגר מפני העולם ונשמע על מסעותיהם של המערביים הראשונים אל לבה הגיאוגרפי והאמוני, על המניעים שגרמו להם לצאת לדרך, על הקשיים שעמדו בפניהם ועל חוויותיהם כמו גם על משיכתו האדירה של הימלר, מפקד האס אס אל גג העולם.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות